A COM`ON Kolozsvárról

Com’ON, let’s do well together again!

A Com’ON Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi folyamat, amelynek első kiadására 2015-ben került sor, és eddig több ezer ember vett részt a programban. Röviden: az első szakaszban a Com’ON Kolozsvár meghívja a kolozsvári fiatalokat, hogy jelentkezzenek csapatban kezdeményezésekkel, amelyek révén javítják a közösség életét. Ezek után a kolozsvári közösség online szavazhat a kezdeményezésekről, majd az első 45 kezdeményezést Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa támogatja anyagilag. Az utolsó és alapvető lépés pedig a kezdeményezések megvalósítása.

A részvételi költségvetés elvén alapuló projekt 2021 júliusától decemberig tart. Részletes program ITT található.

A Com’ON Kolozsvár idei kiadása fiatalok informális csoportosulásait, mikroközösségeit célozza meg, amelyek tagjai 14-35 évesek és nem részesei valamely hivatalos jogi szervezetnek, illetve ha mégis azok, akkor elsősorban az informális csoport kolozsvári közösség javát szolgáló, értékteremtő képességét helyezik előtérbe.

Végül, de nem utolsósorban, a részvételi költségvetés elvei szerint a Com’ON Kolozsvár célja, hogy a kolozsvári költségvetés egy részéről való döntést közvetlenül a város  lakosaira ruházza.

A program ezzel a megközelítéssel kíván hozzájárulni egy helyi e-polgárság kialakításához és fejlesztéséhez is, a város által kifejlesztett elektronikus kormányzási mechanizmusokba való fokozatos beépülés által.

Ebben az évben a Com’On Kolozsvár középpontjában egy lényeges üzenet áll: Let’s do well together! - összpontosítva a jólétre, a közösség életminőségére, amelyet az együttműködés révén lehet javítani. A közösségi élet minősége mindig is fontos volt, viszont ebben az atipikus időszakban elengedhetetlenné vált. Következésképpen a részvételi folyamat négy olyan alapvető elemre helyezi a hangsúlyt, amelyek elengedhetetlenek az aktuális élethelyzetünkben, amikor mindannyiunknak menet közben kell egy folyamatosan változó “status quo”-hoz alkalmazkodnunk. Új gondolkodásmódra van szükség, innovációra, annak átértelmezésére, hogy mit jelent ma egy csoport és egy közösség tagjának lenni.

Az idei kiadás prioritásai, kiemelt témái:

Egészség – Hogyan érzik magukat most a fiatalok, és mit tehetnek annak érdekében, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat, fizikai és mentális szempontból egyaránt?

Ebben a témában a fizikai, mentális vagy lelki egészség javítását szolgáló kezdeményezéseket várnak, de az ötletek kapcsolódhatnak az egészséges életmódhoz is: mit együnk, hogyan aludjunk, hogyan és mennyit sportoljunk.

Tanulás – Hogyan lehet a fiatalokat jobban felkészíteni arra, hogy jobban boldoguljanak az életben? Mit szeretnének ehhez megtanulni, megismerni:

A közösség számára nagyon hasznosak lehetnek az oktatással kapcsolatos ötletek, amelyek általános vagy specifikus képességeket kívánnak fejleszteni. Ide tartozik a nonformális oktatás is, a digitális eszközöket is ideértve, amelyek a kreativitás, az együttműködés képessége vagy a problémamegoldás képességének fejlesztéséhez járulnak hozzá; valamint a nemek és a nemzetiségek közötti egyenlőség témája is.

Részvétel – Mit tehetnek a fiatalok a közösség érdekében, hogyan vehetnek részt a város életében?

Ebben a kategóriában olyan ötleteket várnak, amelyek kezdeményezőkészséget, együttműködést, polgári, szociális, kulturális résztvételt ösztönöznek. Az ebben a kategóriában nevezett kezdeményezések kultúrával, sporttevékenységekkel, önkéntességgel, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatosak lehetnek, ugyanakkor foglalkozhatnak az esélyegyenlőség témájával is a közösségi életben való részvételben.

Támogató környezet – Milyen városra van szükségük a fiataloknak, hogy maximálisan kiteljesedhessenek, aktívan részt vegyenek a közösség igényeinek kielégítésiben és a városfejlesztésben?

Ezek a kezdeményezéstípusok ihletforrásként szolgálhatnak a fiataloknak, de a felsorolt négy prioritásba egyéb kreatív ötletek is beilleszthetők.

A feltételekről és jelentkezési szabályokról a Com’ON Kolozsvár oldalon lehet bővebb információkat olvasni: comoncluj.ro/szabalyzat.

A Com’ON Kolozsvár részvételi folyamatot Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa valamint a Román Kereskedelmi Bank támogatja.

A Com’ON Kolozsvár 2021-as kiadását a PONT Csoport bonyolítja le. A 2009-ben alakult szervezet társadalmi innovációs és részvételi folyamatokat támogat elsősorban vállalkozásfejlesztés és kultúra területén, különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra és az információs technológiák hatékony felhasználására. A részvételi folyamat alapjait a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa program keretében fektette le.

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • PONT Csoport
 • Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa
 • Visit Cluj
 • Román Kereskedelmi Bank
 • Centrul Cultural Clujean
 • Kolozsvári Fiatalok Föderációja
 • Citizen Y Resource Centre
 • Kolozs Megyei Diáktanács
 • Kolozs Megyei Magyar Diáktanács
 • ClujHub
 • The Cultural House of the Municipality of Cluj-Napoca
Korábbi kiadások
Írj nekünk Messengeren