Regulament
 • CE ESTE COM’ON CLUJ-NAPOCA?
  • Scopul Com’ON Cluj-Napoca 2021
  • Misiunea și susținătorii Com’ON Cluj-Napoca 2021
 • CONTEXTUL CADRU AL COM’ON CLUJ-NAPOCA 2021
  • Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’ON Cluj-Napoca
  • Cadrul de derulare pentru Com’ON Cluj-Napoca 2021
  • Contextul european al proiectului
  • Principii ESG în procesul participativ
 • CONCEPTUL ȘI CICLUL DE DERULARE ALE COM’ON CLUJ-NAPOCA 2021
  • Cine poate participa în cadrul acestui demers ca inițiator?
  • Tema inițiativelor din cadrul Com’ON Cluj-Napoca 2021
  • Ce înseamnă pentru noi Let’s do well together?
  • Principiile generale ale acestui proces participativ
  • Ce inițiative nu pot fi susținute?
 • CATEGORII ÎN COMPETIȚIA DIN ANUL 2021
  • Tineri cu oportunități reduse
  • Categoria de vârstă 14-17 ani
  • Operaționalizare
 • PROCEDURA DE APLICARE
  • Înscrierea în proces
  • Verificarea tehnică
  • Decizia publică (votul)
 • BUGETUL UNEI INIȚIATIVE
  • Suma maximă acordată pentru o inițiativă
  • Tipuri de costuri acceptate
  • Lista cheltuielilor neeligibile
 • CARE ESTE CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCESULUI PARTICIPATIV?
 • IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR
 • ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR
 • CONTACT
 • PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • MODEL OFFLINE FORMULAR

REGULAMENT

proces de bugetare participativă de tineret Com’ON Cluj-Napoca

- ediția 2021 -

 

 1. CE ESTE COM’ON CLUJ-NAPOCA?

           

Scopul Com’ON Cluj-Napoca 2021 este derularea unui proces facilitat de generare, dezvoltare, colectare a unor inițiative comunitare propuse și implementate de către grupuri informale de tineri în Cluj-Napoca și susținute din fonduri publice. Procesul este bazat pe principiile bugetării participative.

Bugetarea participativă (BP) își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public.

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 45 de inițiative propuse de către tineri și adresate comunității locale, inițiative care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet).

Com’ON Cluj-Napoca urmărește implicarea tinerilor din comunitatea locală clujeană în dezvoltarea comunității locale prin intermediul unui mecanism bazat pe principiile bugetării participative. Acest demers participativ dorește să demonstreze capacitatea tinerilor (și mai ales a tinerilor ce nu au neapărat o prezență permanentă în viața unor organizații).

 

Misiunea și susținătorii Com’ON Cluj-Napoca 2021

 

Misiunea procesului participativ este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și grupurilor informale, formate de aceștia în participarea activă, a acestora la schimbarea societății printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă.

Com’ON Cluj-Napoca este implementat de Grupul PONT. Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca este principalul susținător al procesului participativ. BCR se alătură demersului participativ prin intermediul susținerii co-finanțării proiectului

 

 1. CONTEXTUL CADRU AL COM’ON CLUJ-NAPOCA 2021

 

Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’ON Cluj-Napoca

Bazele acestui demers participativ au fost puse de Grupul PONT în contextul programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Prima ediție a Com’ON Cluj-Napoca, derulată în același an, a generat cifre impresionante: un număr de 248 grupuri informale au propus 437 de inițiative eligibile care au primit în procesul de vot un număr total de 48.609 voturi, din partea a 18.782 persoane care și-au exprimat intenția de vot.

 

Cadrul de derulare pentru Com’ON Cluj-Napoca 2021

Această ediție este derulată de Grupul PONT. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un accent special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT are sediul în Cluj-Napoca, Transilvania, România.

 

Contextul european al proiectului

Com’ON Cluj-Napoca 2021 este realizat după modelul Com’ON Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) au creat un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european s-a derulat sub coordonarea Grupului PONT, inițiatorul Com’ON Cluj-Napoca 2021.

 

Principii ESG în procesul participativ

ESG reprezintă o analiză a sustenabilității unei organizații prin prisma a trei factori: mediu, social și guvernanță. Începând din anul 2021 Com’ON Cluj-Napoca urmărește și raportează aplicarea principiilor ESG în etapele implementării demersului participativ. Astfel se urmărește demonstrarea efectelor de mediu, sociale și de guvernanță sustenabilă în investirea fondurilor publice ale principalului municipalității clujene prin intermediul principalului finanțator, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și ale co-finanțatorului privat, BCR.

 

 

 1. CONCEPTUL ȘI CICLUL DE DERULARE ALE COM’ON CLUJ-NAPOCA 2021

 

Întregul ciclu al acestei ediții se derulează în perioada 2 august – 21 noiembrie 2021, începând cu primul apel pentru crearea și depunerea unor inițiative și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest demers participativ.

Orice proces de dezvoltare este compus din mai multe etape, cicluri, „versiuni”.

În acest an Com’ON Cluj-Napoca continuă să aibă în centru un mesaj ce ține de esențe: Let’s do well together! - concentrarea pe starea de bine, pe calitatea vieții comunității care poate fi îmbunătățită împreună. Calitatea vieții comunității a fost dintotdeauna importantă, însă e esențială în această perioadă care este, în continuare, atipică.

În consecință, procesul participativ pune accent pe patru dimensiuni esențiale, relevante pentru contextul actual în care suntem cu toții nevoiți să ne adaptăm din mers unor status quo-uri încă în formare. E nevoie de noi moduri de gândire, de inovație și de abordarea într-o nouă lumină a grupurilor și membrilor din comunitate.

Com’ON Cluj-Napoca urmărește și prin această ediție activarea unor grupuri și micro-comunități informale de tineri din oraș, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în potențialul lor ca grup, de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea clujeană. Dorim să dovedim faptul că tinerii sunt capabili să contribuie organic la dezvoltarea comunității clujene. Urmărim totodată conectarea în general a comunităților de tineri cu toți locuitorii orașului prin instrumentul votului și prin participarea și implicarea în implementarea inițiativelor susținute prin acest mecanism participativ.

Nu în ultimul rând, pe principiul bugetării participative urmărim ca decizia asupra unei părți a bugetului municipiului Cluj-Napoca să fie delegată direct către cetățenii rezidenți ai orașului.

Com’ON Cluj-Napoca dorește să contribuie de asemenea la crearea și dezvoltarea unei e-cetățenii locale, prin integrarea sa treptată în mecanismele de guvernare electronică dezvoltate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

 

Cine poate participa în cadrul acestui demers ca inițiator?

Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă, format din minimum 3 tineri care locuiesc, studiază sau muncesc în Cluj-Napoca, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc.

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă. O echipă cu același nume, și având în componență aceiași membri, poate propune oricâte inițiative consideră, însă vor fi premiate maximum 3 inițiative, dacă acestea se califică din punct de vedere al numărului de voturi.

 

Tema inițiativelor din cadrul Com’ON Cluj-Napoca 2021

 

Ce înseamnă pentru noi Let’s do well together?

 

HEALTH/SĂNĂTATECum se simt tinerii acum și ce pot face ca să ne simțim noi toți mai bine, atât fizic cât și emoțional?

Această direcție se transpune prin inițiative care țin de îmbunătățirea sănătății, atât fizică, cât și mintală și spirituală, dar prin inițiative care au legătură cu stilul de viață sănătos – alimentație, obiceiuri legate de odihnă, activitate fizică.

 

LEARNING/ÎNVĂȚARE Cum se pot echipa tinerii mai bine pentru a se descurca în viață? Ce doresc să însușească pentru asta?

Acest lucru înseamnă inițiative cu potențial educativ, care au ca scop dezvoltarea de competențe generale sau specifice. Se face referire la educația non-formală, așadar sunt încurajate propunerile - inclusiv tool-uri digitale - care pot contribui la dezvoltarea creativității, a capacității de colaborare ori de rezolvare de probleme. De asemenea, se pot dezvolta inițiative care abordează relația profesor-elev/student sau teme care țin de egalitatea de gen sau cea pe criterii de etnie.

 

ENGAGEMENT/PARTICIPARECe pot face tinerii pentru comunitate, cum se pot implica în viața orașului?

Înseamnă abordarea de idei care încurajează spiritul de inițiativă, colaborarea, participarea civică-socială-culturală la viața comunității: inițiative ce țin de cultură, activități sportive, voluntariat, timp liber. De asemenea, pot fi abordate provocări ce țin de egalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la viața comunității.

 

ENABLING ENVIRONMENT/ACTIVAREA MEDIULUI Ce ar trebui să ofere orașul tinerilor pentru a-și putea atinge potențialul și pentru a se putea implica în rezolvarea de nevoi prezente în comunitate sau legate de dezvoltarea orașului?

Acest lucru înseamnă identificare și activare a unor spații din Cluj ori regândirea unor spații existente prin care acestea pot primi o altă funcțiune, chiar și temporară. De asemenea, se pot dezvolta idei pe tema unor servicii de susținere pentru tineri, centre de tineret, mobilitate, transport, dar și politici publice de susținere a tinerilor.

 

Tipurile de idei descrise au rolul de inspira în a formula idei și inițiative proprii și nu au caracter exclusiv. Cele patru priorități pot însemna și alte idei creative venite din partea aplicanților.

Activitățile eligibile pentru Com'ON Cluj-Napoca 2021 trebuie să se încadreze în viziunea prezentată mai sus, respectiv conceptul și prioritățile enumerate. Fiecare inițiativă propusă poate opta pentru una sau mai multe categorii prezentate mai sus.

 

Principiile generale ale acestui proces participativ

Organizatorii recomandă ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte:

 • prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă, ale tinerilor, se dorește implicarea întregii comunități clujene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și participanții la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Cluj-Napoca. Inițiativele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • se încurajează inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele clujene (în afara centrului);
 • sunt permise inițiativele desfășurate online, atât timp cât acestea se adresează clujenilor și sunt coordonate din Cluj-Napoca;
 • sunt permise inițiative de tip afișaj în diverse spații sau de creare/regândire a unor produse, atât timp cât acestea nu sunt destinate vânzării;
 • Com’ON Cluj-Napoca 2021 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile inițiativelor propuse va fi liber pentru public;
 • inițiativele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;
 • inițiativele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;
 • inițiativele respectă toate condițiile de igienă și distanțare socială impuse de autorități în contextul COVID-19 valabile în momentul derulării;
 • inițiativele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

 

Ce inițiative nu pot fi susținute?

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul inițiativelor:

 • inițiative care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui demers participativ;
 • inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • cereri de finanțare individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • inițiative care, prin natura lor, sunt derulate/organizate tradițional de alte entități organizate în forme legale (organizații, firme etc.);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor inițiative și activități încheiate sau în curs de desfășurare;
 • inițiative de natură politică;
 • inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • inițiative care încurajează consumul de alcool/droguri;
 • inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înaintea supunerii acestora spre votul public.

 

 1. CATEGORII ÎN COMPETIȚIA DIN ANUL 2021

 

Tineri cu oportunități reduse

Pentru a asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest demers participativ, se creează o categorie specială de premiere pentru aceste grupuri.

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă, și nu la grupul țintă adresat de propunerea acestora. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale.

Următoarele subcategorii pot fi considerate ca situații cu oportunități reduse:

 • diferențe culturale majore
 • dizabilități și probleme de sănătate
 • obstacole economice și/sau sociale
 • obstacole educaționale
 • obstacole geografice și de accesibilitate

Totuși, ca principiu general, se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă ca pe măsura posibilităților să implice și în activitatea lor tineri aparținând unor categorii defavorizate.

           

Categoria de vârstă 14-17 ani

Pentru a încuraja accesul mai multor categorii de tineri, ediția 2021 va dispune o categorie specială de vârstă, 14-17 ani (inclusiv). Pentru a fi considerat un grup de inițiativă inclus în această categorie, toți membrii grupului trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14-17 de ani la momentul aplicării.

 

Operaționalizare

Statutul de categorie de tineri cu oportunități reduse se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea acestei opțiuni și printr-o scurtă motivare din partea grupului (cu privire la încadrarea într-una dintre subcategoriile prezentate mai sus).

Grupurile de inițiativă care se încadrează în categoria de vârstă 14-17 ani pot alege o persoană adultă drept mentor al grupului dacă doresc acest lucru.

Vor fi premiate un număr de 5 inițiative pentru categoria de vârstă 14-17 ani și un număr de 5 inițiative pentru categoria de tineri cu oportunități reduse. Premiile vor fi acordate, în toate cazurile, pe baza numărului voturilor.

Dacă o inițiativă din categoriile mai sus menționate primește un număr de voturi prin care devine premiabilă, atunci inițiativa nu va fi calculată ca parte a celor 10 ce vor fi premiate prin lista specială.

 

 1. PROCEDURA DE APLICARE

 

Înscrierea în proces

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web WWW.COMONCLUJ.RO. Ca o măsură specială, există posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul (sau formularele) de inițiativă cât și formularul de prezentare al grupului de inițiativă pe suport de hârtie, la sediul Grupului PONT, din Strada Horea nr. 5, ap. 7, Cluj-Napoca, România. Formularul (sau formularele) fizice vor fi trimise prin intermediul serviciilor poștei / firmelor de curierat sau vor fi lăsate direct în cutia poștală a Grupului PONT, la adresa menționată mai sus.

Nu există un număr limită de inițiative ce pot fi depuse din partea unui grup de inițiativă, dar numărul maxim de inițiative ce poate fi premiat prin acest demers participativ este de 3.

Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web WWW.COMONCLUJ.RO. În caz de nevoie, Grupul de Facilitatori Com’ON Cluj-Napoca poate oferi ajutor în transpunerea online a formularelor.

Fiecare inițiativă va fi înscrisă oficial în limba română. Există posibilitatea de a încărca o descriere scurtă în limba engleză și/sau maghiară pe platformă. În caz de nevoie, Grupul de Facilitatori Com’ON Cluj-Napoca poate oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de străini din Cluj-Napoca (pentru a facilitata accesul la demers, regulamentul și formularul oficial de propuneri pot fi descărcate și în limbile maghiară și engleză).

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web WWW.COMONCLUJ.RO.

 

Verificarea tehnică

Această etapă presupune analizarea inițiativelor înscrise în concurs:

 1. Din perspectiva fezabilității inițiativei: fiecare inițiativă supusă votului public este realizabilă în termeni practici. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de inițiativă.
 2. Din perspectiva criteriilor de eligibilitate:
 • Inițiativa a fost depusă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament.
 • Inițiativa a fost trimisă pe baza formularului de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma COMONCLUJ.RO sau în cazuri speciale în format tipărit la sediul Grupului PONT (Strada Horea nr. 5, ap. 7, Cluj-Napoca).
 • Inițiativa este propusă de un grup care conține cel puțin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.
 • Inițiativa se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca, sau, în cazul inițiativelor desfășurate online, inițiativa se adresează locuitorilor municipiului Cluj-Napoca.
 • Inițiativa oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet, taxă de participare, taxe suplimentare etc.).
 • Inițiativa respectă principiile și valorile Com’ON Cluj-Napoca 2021.
 • Inițiativa respectă criteriile bugetare prezentate în acest regulament.

Recomandăm contactarea directă a coordonatorilor sau facilitatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor în cazul în care un grup de inițiativă nu este sigur dacă inițiativa propusă de ei respectă aceste criterii sau nu.

 

Decizia publică (votul)

Propunerile de inițiative considerate eligibile vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public pe propria răspundere a cetățenilor ce declară pe propria răspundere că sunt din, trăiesc, lucrează sau studiază în Cluj-Napoca. Mecanismul de vot se va derula online. Sistemul de vot va fi accesibil online la adresa WWW.COMONCLUJ.RO

Votul se derulează exclusiv online în perioada menționată la capitolul etape și calendar. O informare specială despre mecanismul de vot va fi prezentată înaintea derulării mecanismului. În cazuri speciale calendarul poate fi suferi modificări anunțate în prealabil.

 

 1. BUGETUL UNEI INIȚIATIVE

 

Suma maximă acordată pentru o inițiativă

Grupul de inițiativă poate propune o inițiativă cu un buget maxim de 9.000 lei. Premiul primit prin intermediul Com’ON Cluj-Napoca va fi de maximum 3.500 de lei pe o inițiativă. Nu există o limită minimă pentru premiul unei inițiative. Pot fi premiate maximum 3 inițiative ale unui grup de inițiativă cu același nume și aceeași componență, în ordinea descrescătoare votului.

ATENȚIE: Dacă inițiativa are un buget mai mare de 3.500 lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă să asigure fondurile complementare peste această limită.

 

Tipuri de costuri acceptate

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. În caz de nevoie, facilitatorii comunitari vor putea oferi asistență grupurilor de inițiativă în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de inițiativă.

 

Lista cheltuielilor neeligibile

 • alcool, tutun,
 • achiziții de teren,
 • achiziții de autovehicule,
 • abonamente de telefon,
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar,
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă.

 

 1. CARE ESTE CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCESULUI PARTICIPATIV?

           

Calendarul estimativ este după cum urmează:

 

PERIOADĂ (anul 2021)

ACȚIUNE

4 august

Lansarea apelului pentru inițiative

4 august – 10 septembrie

Perioada de propunere a inițiativelor

10-13 septembrie

Evaluarea tehnică a inițiativelor

21 septembrie – 5 octombrie

Derularea perioadei de vot a inițiativelor și anunțarea ordinii inițiativelor în urma votului

6-7 octombrie

Aprobarea alocărilor financiare, anunțarea inițiativelor câștigătoare și pregătirea contractelor de premiere

8 octombrie – 21 noiembrie

Implementarea inițiativelor care beneficiază de susținere financiară

21 noiembrie – 3 decembrie

Finalizarea raportării pe întregul ciclu de implementare al inițiativelor

 

Calendarul etapelor ulterioare perioadei de propunere a inițiativelor se poate modifica. Orice astfel de modificare va fi anunțată prin intermediul website-ului demersului participativ și a instrumentelor complementare de comunicare.

 

 1. IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR

           

Inițiativele selectate prin acest proces participativ vor fi implementate în perioada 8 octombrie - 21 noiembrie 2021. Grupul PONT este entitatea care asigură cadrul legal pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. Implementarea inițiativelor se materializează parcurgând următorul proces:

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul.
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.
 • Grupul PONT va asigura premierea inițiativelor din resurse proprii și resurse financiare aferente proiectului de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Banca Comercială Română.
 • Premiile vor fi plătite de către Grupul PONT în contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată.
 • Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei. Grupul PONT va colabora cu Primăria Cluj-Napoca în vederea asistării grupurilor informale în acest sens.
 • Implementarea inițiativei propuse în cadrul Com’ON Cluj-Napoca 2021 cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării, fiecare grup informal va ține cont de aspectele vizuale ce trebuie respectate, atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului. Grupul PONT va oferi asistență printr-un ghid special de comunicare.
 • Echipele premiate vor afișa sigla programului Com'ON Cluj-Napoca 2021 și sigla Municipiului Cluj-Napoca pe afișele, site-urile, pozele de tip Facebook cover, flyerele sau alte materiale promoționale ale inițiativei pe care o implementează. În textele pe site-uri, de evenimente pe Facebook, comunicate de presă sau orice alte texte, precum și pe flyere, afișe, broșuri, pliante sau orice alte materiale imprimate se va trece următoarea propoziție: Inițiativă realizată cu sprijinul Com’ON Cluj-Napoca, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, BCR și Visit Cluj. Siglele vor fi puse la dispoziția grupurilor premiate.
 • Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă. Grupul PONT îl va accepta sau va solicita completări la raport.

 

 1. ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

           

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenelor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului, cu respectarea condițiilor legale în vigoare.

 

 1. CONTACT

           

Mai multe detalii privind demersul participativ Com’ON Cluj-Napoca puteți obține pe pagina web www.comoncluj.ro și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de mail info@comoncluj.ro.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

           

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Grupul PONT. Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare. Grupul PONT se obligă să nu divulge aceste date, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga PONT să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul la informare, acces la datele proprii deținute de grupul PONT, dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere), dreptul la opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare), dreptul de a nu fi supus onor decizii automate, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail offfice@pontgroup.org sau la adresa de corespondență str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, Cluj. Grupul PONT se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii.

            Politica generală a Grupului PONT cu privire la protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată pe larg la următorul link: https://comoncluj.ro/protectia-datelor.

 

 1. MODEL OFFLINE FORMULAR

 

Modelul de formular prezentat mai jos servește ca exemplu pentru formularul online prin care se propună o inițiativă comunitară prin intermediul Com’ON Cluj-Napoca 2021.

IMPORTANT: Acest formular servește ca model. O inițiativă este validă numai dacă se depune online prin intermediul website-ului www.comoncluj.ro. În cazul în care există o dificultate de acces al unui grup informal (o formă de oportunități reduse), facilitatorii Com’ON Cluj-Napoca vor oferi asistență în încărcarea planurilor de inițiativă în sistemul online.

Descarcă de AICI formularul offline.

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger