Szabályzat
 • MI A COM’ON KOLOZSVÁR?
  • A Com’ON Kolozsvár ’21 célja
  • A Com’ON Kolozsvár ’21 küldetése és támogatói
 • A COM’ON KOLOZSVÁR ’21 KERETEI
  • Európa Ifjúsági Fővárosa, a Com’ON Kolozsvár kezdetei
  • A Com’ON Kolozsvár ’21 lebonyolítási keretei
  • A projekt európai keretei
  • ESG elvek a részvételi folyamatban
 • A COM’ON KOLOZSVÁR ’21 koncepciója és lebonyolítási folyamata
  • Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban?
  • A Com’ON Kolozsvár ‘21 kezdeményezéseinek témái
  • Mit jelent számunkra a Let’s do well together (Legyünk jól együtt)?
  • A részvételi folyamat általános irányelvei
  • Milyen kezdeményezések nem támogathatók?
 • KATEGÓRIÁK A 2021-ES KIADÁSBAN
  • Hátrányos helyzetű fiatalok
  • A 14-17 évesek külön kategóriája
  • Hogyan valósul meg ez a gyarkolatban?
 • A BENEVEZÉS MENETE
  • Beiratkozás a folyamatba
  • Technikai értékelés
  • Publikus döntés (szavazás)
 • EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE
  • Maximálisan megítélhető összeg
  • Igényelhető költségtípusok
  • Nem választható költségtípusok

 • Notice: Undefined index: elems in /home/customer/www/v2021.comoncluj.ro/public_html/templates/rules.php on line 97
 • A RÉSZVÉTELI FOLYAMAT LEBONYOLÍTÁSI NAPTÁRA?
 • A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA
 • ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
 • KAPCSOLAT
 • A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
 • OFFLINE NYOMTATVÁNY PÉLDÁNY

SZABÁLYZAT

COM'ON KOLOZSVÁR ifjúsági részvételi költségvetési folyamat

'21-es kiadás

 

 1. MI A COM’ON KOLOZSVÁR?

 

A Com’ON Kolozsvár ’21 célja egy olyan facilitált folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kezdeményezéseit hozza létre, fejti ki, gyűjti össze és lépteti életbe Kolozsváron, a részvétei költségvetés elveit követve.

A részvételi költségvetés (RK) célja a város polgárainak bevonása egy demokratikus vita- és döntési folyamatba a költségvetés (egy részének) elköltésének optimális módjáról.

Stratégiai célunk egy olyan portfólió létrehozása, amely legalább 45 olyan kezdeményezést tartalmaz, amelyeket a helyi közösség fiataljai javasolnak, és ezáltal hozzájárulnak a közösségi életben való aktív részvételhez, kolozsvári lakosokat bevonva különböző proaktív tevékenységekbe, amelyeknek köz–és nyilvános terek adnak majd otthont, így a lakosok ingyenesen vehetnek részt a tevékenységekben (nem kell jegyet fizetniük).

A Com’ON Kolozsvár a helyi kolozsvári közösségek fiataljait célozza, hogy ezek aktívan részt vegyenek a helyi közösségek fejlesztésében egy, a részvételi költségvetés elvén alapuló mechanizmus által. Ez a folyamat a fiatalok képességeit szeretné előtérbe helyezni, főleg azon fiatalokét, akik nem feltétlen vannak folyamatosan jelen egy szervezetben.

 

A Com’ON Kolozsvár 21 küldetése és támogatói

 

Az ifjúsági részvételi költségvetési folyamat küldetése a fiataloknak és az informális csoportoknak biztosított támogatás és ezek szerepének megerősítése. A csoportokat a fiatalok aktív részvétel által alkotják, és a fenntartható, felelős és inkluzív városfejlesztés által járulnak hozzá a társadalmi változásokhoz.

A Com’ON Kolozsvár részvételi folyamatot a PONT Csoport koordinálja. Főtámogatója a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa. A BCR hozzájárul a részvételi folyamathoz a program társfinanszírozása által.

 

 1. A COM’ON KOLOZSVÁR ’21 KERETEI

 

Európa Ifjúsági Fővárosa, a Com’ON Kolozsvár kezdetei

Ennek a részvételi megközelítésnek az alapjait a PONT Csoport hozta létre a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa keretein belül. A Com’ON Kolozsvár első kiadása ugyanebben az évben zajlott és kiemelkedő eredményeket hozott: 248 informális csoport, 437 támogató kezdeményezést javasolt, amelyek a szavazási folyamat során összesen 48.609 szavazatot kapott a 18.782 szavazó egyén részéről.

 

A Com’ON Kolozsvár ’21 lebonyolítási keretei

Ezt a kiadás a PONT Csoport koordinálásában valósul meg. A PONT Csoport egy 2009-ben alakult szervezet, amelynek célja a társadalmi innovációs és részvételi folyamatokat támogat elsősorban vállalkozásfejlesztés és kultúra területén különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra és az információs technológiák hatékony felhasználására. A PONT Csoport keretprogramok és specifikus projektek lebonyolításával foglalkozik, mindezt interszektoriális és multidiszciplináris helyi, regionális, országos és európai szintű partneségekre alapozva. Székhelye Kolozsváron van, de szerteágazó tevékenységeit tekintve egész Erdélyben, Romániában és Európában is aktívan jelen van. 

 

A projekt európai keretei

A Com’ON Kolozsvár ’21 a Com’ON Europe modelljére épül, amelyet az Európai Unió támogat az Erasmus+ program révén, és amely keretében Torino (Olaszország), Braga, Cascais (Portugália), Maribor (Szlovénia), Thesszaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia) és Várna (Bulgária) közösen alakította ki az ifjúsági részvételi költségvetések mechanizmusainak stratégiai keretét. Az európai projekt szintén a PONT Csoport koordinálásában valósult meg, mely a Com’ON Kolozsvár ’21 kezdeményezője.

 

ESG elvek a részvételi folyamatban

            Az ESG szervezetek fenntarthatóságát elemzi három faktor mentén: környezet, társadalom és kormányzás. A 2021-es évtől kezdődően a Com’ON Kolozsvár ’21 követi és beszámol az ESG elvek alkalmazásáról a részvételi folyamat megvalósításának különböző szakaszaiban. Ezáltal követhetően kimutatható a környezetre, társadalomra és fenntartható kormányzásra gyakorolt hatása a befektett kolozsvári önkormányzati közpénzeknek, mely a Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának és Helyi Tanácsának főtámogatásával és a BCR magán társfinanszírozásával valósul meg.

 

 1. A COM’ON KOLOZSVÁR ’21 koncepciója és lebonyolítási folyamata

 

Ezen kiadás teljes ciklusa a július 21 - november 21 időszakban zajlik le, az első, kezdeményezések benyújtására közzétett felhívástól az utolsó tevékenység befejezéséig. 

Minden társadalmi részvételi folyamat több szakaszból, „változatból” áll.

Ebben az évben a Com’ON Kolozsvár megtartja a középpontjában álló sajátos lényeges üzenetét: Let’s do well together! (Legyünk jól együtt!) - a jólétre és a közösség életminőségére összpontosítva. A közösségi élet minősége mindig is fontos volt, viszont ebben a még mindig tartó atipikus időszakban elengedhetetlenné vált.

Következésképpen a részvételi folyamat négy olyan releváns elemet hangsúlyoz a jelenlegi állapotok alakulásának tükrében, amelyben mindannyiunknak folyamatosan alkalmazkodnia kell a kialakulófélben lévő status quo-hoz. A csoportok és a közösség tagjainak újfajta gondolkodásmódjára, innovációs készségére, illetve a dolgok új fényben való megközelítésére van szükség.

A Com’ON Kolozsvár idei kiadásában is a fiatalok informális csoportjait, mikroközösségeit célozza meg, amelyek tagjai 14-35 évesek és nem részesei valamely hivatalos jogi szervezetnek, vagy ha azok, akkor hisznek a külön csoportjuk lehetőségeiben és szeretnének pozitív hozzáadott értéket teremteni a kolozsvári közösség számára. Azt kívánjuk bebizonyítani, hogy a fiatalok képesek szervesen hozzájárulni a helyi közösség fejlesztéséhez. Ugyanakkor azt is célul tűztük ki, hogy általában véve megteremtsük a kapcsolatot a fiatal közösségek és a város teljes lakossága között a közönségszavazás eszköze, valamint a lakosság részvételének szorgalmazása révén a kezdeményezések gyakorlatba ültetésének során.

Nem utolsó sorban a részvételi költségvetéssel azt kívánjuk elérni, hogy Kolozsvár költségvetésének egy részéről a város lakossága közvetlenül döntsön.

A Com’ON Kolozsvár hozzá kíván járulni egy helyi digitális, e-polgárság kialakításához és fejlesztéséhez is, a város önkormányzat által kifejlesztett elektronikus kormányzási folyamatokba való fokozatos integráció által.

 

Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban?

A részvétel nyitott bármely kezdeményező csoport számára, amelyet legalább 3 személy alkot, akik Kolozsváron kívánnak kezdeményezést megvalósítani, tagjai 14-35 évesek. Semmilyen megkötés nincs a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat (ugyanazzal a névvel és csapatösszetétellel) több kezdeményezéssel is jelentkezhet, viszont legtöbb 3 kezdeményezés lehet díjazva, amennyiben megfelelő szavazatokat gyűjtenek.

A Com’ON Kolozsvár ‘21 kezdeményezéseinek témái

Mit jelent számunkra a Let’s do well together (Legyünk jól együtt)?

Az idei kiadás prioritásai, kiemelt témái:

EGÉSZSÉG/HEALTH – Hogyan érzik magukat most a fiatalok, és mit tehetnek annak érdekében, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat, fizikai és mentális szempontból egyaránt? Ebben a témában a fizikai, mentális vagy lelki egészség javítását szolgáló kezdeményezéseket várnak, de az ötletek kapcsolódhatnak az egészséges életmódhoz is: mit együnk, hogyan aludjunk, hogyan és mennyit sportoljunk.

TANULÁS/LEARNING  Hogyan lehet a fiatalokat jobban felkészíteni arra, hogy jobban boldoguljanak az életben? Mit szeretnének ehhez megtanulni, megismerni? A közösség számára nagyon hasznosak lehetnek az oktatással kapcsolatos ötletek, amelyek általános vagy specifikus képességeket kívánnak fejleszteni. Ide tartozik a nem formális oktatás is, a digitális eszközöket is ideértve, amelyek a kreativitás, az együttműködés képessége vagy a problémamegoldás képességének fejlesztéséhez járulnak hozzá; valamint a nemek és a nemzetiségek közötti egyenlőség témája is.

RÉSZVÉTEL/ENGAGEMENT  Mit tehetnek a fiatalok a közösség érdekében, hogyan vehetnek részt a város életében? Ebben a kategóriában olyan ötleteket várnak, amelyek kezdeményezőkészséget, együttműködést, polgári, szociális, kulturális részvételt ösztönöznek. Az ebben a kategóriában nevezett kezdeményezések kultúrával, sporttevékenységekkel, önkéntességgel, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatosak lehetnek, ugyanakkor foglalkozhatnak az esélyegyenlőség témájával is a közösségi életben való részvételben.

TÁMOGATÓ KÖRNYEZET/ENABILNG ENVIRONMENT – Milyen városra van szükségük a fiataloknak, hogy maximálisan kiteljesedhessenek, aktívan részt vegyenek a közösség igényeinek kielégítésében és a városfejlesztésben? A jelentkezőket arra ösztönzik, hogy kolozsvári tereket azonosítsanak és aktiváljanak, vagy gondoljanak újra már meglévőket, hogy azok más funkciókat töltsenek be, akár átmenetileg. Az ebben a témában érkező kezdeményezések szólhatnak az ifjúságot támogató szolgáltatásokról, ifjúsági központokról, mobilitásról, közlekedésről, valamint ifjúsági közpolitikákról is.

Ezek a kezdeményezés típusok ihlet-forrásként szolgálhatnak a fiataloknak, de a felsorolt négy prioritásba egyéb kreatív ötletek is beilleszthetők.

A Com’ON Kolozsvár ’21 keretében benevezhető tevékenységeknek az itt bemutatott vízióhoz kell beilleszkedniük, koncepcióhoz és a felsorolt prioritásokhoz. A javasolt kezdeményezések egy vagy több kategóriába is tartozhatnak.

A részvételi folyamat általános irányelvei

A szervezők ajánlják, hogy a javasolt kezdeményezések vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • A folyamat azt kívánja elérni, hogy a fiatalokból álló informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szóljanak.
 • Hasonlóképpen a folyamat bátorítja azokat a kezdeményezéseket, amelyekbe kreatív módon kapcsolódhatnak be a résztvevők, illetve amelyek a város különféle negyedeiben, részeiben kerülnek megszervezésre. Az eseményeket csakis a városon belül, Kolozsvár területén lehet megszervezni.
 • A folyamat bátorítja olyan kezdeményezések kidolgozását és megvalósítását, amelyek a városok különböző negyedeiben valósulnak meg.
 • Megengedettek az online események, mindaddig amíg a Kolozsváriaknak szólnak és Kolozsvárról koordináltak;
 • Megengedettek a különböző terekben történő kiállítás szerű kezdeményezések, illetve a tárgyak/termékek létrehozása/újragondolása, mindaddig amíg ezek nem eladásra készülnek.
 • A Com’ON Kolozsvár nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek pénzügyi korlátot állítanak a résztvevők elé. A programokon való részvétel ingyenes kell legyen.
 • A kezdeményezéseknek legyenek újító jellegűek egy közösségi szinten tapasztalt hiányosság/szükséglet pótlásában.
 • A kezdeményezéseknek törekedjenek a jól észlelhető és látható eredmények elérésére, amelyeknek hosszútávú hatása is lehet.
 • A kezdeményezéseknek lehetőséget kell adniuk a fiatalok és felnőttek számára, hogy szabadidejüket biztonságos körülmények között tölthessék el.
 • A kezdeményezéseknek meg kell feleniük minden a hatóságok által előírt, aktuálisan érvényben levő higiéniai és társadalmi távolságtartási óvintézkedéseknek a COVID-19 tekintetében.
 • A kezdeményezések a közösség különféle (anyagi, vagy más jellegű) erőforrásait igyekezzenek beazonosítani és mozgósítani.

Milyen kezdeményezések nem támogathatók?

Annak érdekében, hogy mind e részvételi folyamat alapelvei, mind a létező jogszabályok betartassanak, az alábbi típusú kezdeményezések nem támogathatók:

 • azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe;
 • azon kezdeményezések, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve;
 • egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása);
 • olyan kezdeményezések, amelyek természetüktől adodóan hagyományosan más legális formájú entitások által valósulnak meg/szerveződnek (szervezetek, cégek, stb.)
 • visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei;
 • politikai természetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak;
 • bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyek az alkohol és drog fogyasztására biztatnak.
 • olyan kezdeményezések, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg.

Minden kezdeményezés technikai értékelés tárgyát képezi, amely során a fent említett megszorító szempontok ellenőrzésre kerülnek, mielőtt ezek továbbjutnának a szavazás fázisába.

 1. KATEGÓRIÁK A 2021-ES KIADÁSBAN

Hátrányos helyzetű fiatalok

Annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű fiatalok is megközelítőleg egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be e részvételi folyamatban, kezdeményezéseiket külön kategóriába soroljuk.

A hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott kategória a csoport tagjainak helyzetére vonatkozik, nem a csoport által megcélzott fiatalokéra. Abban az esetben minősül egy csapat hátrányos helyzetűnek, ha annak minden tagja az.

A következő esetek minősülnek hátrányos helyzetnek, a csapat tagjait illetően:

 • nagymértékű kulturális különbség;
 • fogyatékosság vagy egészségügyi problémák;
 • pénzügyi és/vagy szociális korlátok;
 • tanulmányi korlátok;
 • földrajzi és hozzáférési korlátok.

Ettől függetlenül általános elvként fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint minden kezdeményező csoport hátrányos helyzetű fiatalokat is bekapcsoljon saját tevékenységébe.

A 14-17 évesek külön kategóriája

A fiatalok folyamathoz való jobb hozzáférés ösztönzése érdekében az idei, ’21-es kiadás keretében külön korcsoportot hoztunk létre, amely 14-17 éves fiatalokat foglal magába. Akkor tartozhat egy csoport ebbe a kategóriába, ha ennek minden tagja 14-17 év közötti a kezdeményezés benevezésekor.

Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban?

Ahhoz, hogy a hátrányos csoport külön kategóriába kerüljön, pályázáskor jelölnie kell az űrlapon (az erre vonatkozó doboz kipipálásával), hogy hátrányos helyzetű. 

Azok a csoportok akik a 14-17 évüket betöltött kategóriákba tartoznak egy felnőtt korú személyt mentorként nevezhetnek meg.

5, hátrányos helyzetű csoport részéről benevezett, illetve 5, 14-17 éves fiatalokból álló csapatok kezdeményezés részesül díjazásban. Ez esetben is a támogatás megítélése a szavazatok számának függvényében történik.

Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi majd részét a 10-es külön listának.

 1. A BENEVEZÉS MENETE

Beiratkozás a folyamatba

A versenyre való beiratkozás első lépésében ki kell tölteni majd fel kell tölteni egy kezdeményezési nyomtatvány a projekt honlapján, a www.comoncluj.ro oldalon. Különleges igény esetén, lehetőség van a nyomtatványokat fizikai formában is leadni. Ebben az esetben minden kezdeményező csoportnak be kell mutatnia a kezdeményezési nyomtatványt (vagy nyomtatványokat), mind a kezdeményezési csoport bemutatását papíron a PONT Csoport székhelyén, Horea út 5/7, Kolozsvár, Románia. Figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, a fizikai nyomtatványt (nyomtatványokat) posta / futárszolgálat útján kell elküldeni, vagy közvetlenül a PONT Csoport postaládájában hagyni, a fent említett címen.

Az egy csapat részéről érkező kezdeményezések száma nincs korlátozva, viszont ezekből legtöbb 3 kezdeményezés kaphat támogatást, amennyiben elegendő szavazatban részesül.

Minden kezdeményezéshez külön űrlap kitöltése szükséges a WWW.COMONCLUJ.RO weboldal digitális rendszerében. Szükség esetén, a Com’ON Kolozsvár facilitátor csapata segítséget tud nyújtani a csapatoknak a dokumentumok online feltöltésében.

Minden kezdeményezés román nyelven nyújtható be. Az online platform továbbá lehetőséget nyújt egy rövid magyar/angol leírásra is. Szükség esetén, a Com’ON Kolozsvár facilitátorai segítséget tudnak nyújtani a leírás fordításában román nyelvre, különös tekintettel azokra informális csoportokra, akik nemzeti kisebbség tagjai, vagy esetlegesen külföldről érkező, Kolozváron élő személyek (a részvételi folyamathoz való széleskörű hozzáférés jegyében mind e szabályzat, mind a pályázati űrlap román és angol nyelven hozzáférhető és letölthető).

A szabályzat különböző nyelvű fordításai közötti eltérések esetén a román nyelvű szabályzat minősül összehasonlítási referenciának.

A folyamatban résztvevő közösségi facilitátorok (közösségi koordinátorok) személyesen, telefonon vagy online egyaránt elérhetők a WWW.COMONCLUJ.RO oldalon szereplő elérhetőségi adatok révén.

Technikai értékelés

Ebben a szakaszban a regisztrált kezdeményezések elemzése történik.

 1. A kezdeményezés megvalósíthatósága szerint:minden nyilvános szavazásra bocsátott kezdeményezésnek valós határidőn belül megvalósíthatónak kell lennie. Az ellenőrzés mind a pályázási időszak alatt, mind a pályázatok leadásának határideje után is zajlik.
 2. Támogatási kritériumok szerint:
 • A pályázat a szabályzatnak megfelelően, leadási határidő előtt érkezett be.
 • A kezdeményezés a COMONCLUJ.RO weboldal felületén került feltöltésre és a pályázati űrlap alapján került beküldésre, vagy különleges esetben nyomtatott formátumban a PONT Csoport székhelyén (Horea út 5/7, Kolozsvár)
 • A kezdeményezést egy olyan minimum 3 személyből álló csoport javasolja, amelynek tagjai 14 és 35 év közöttiek.
 • A kezdeményezés Kolozsvár területén valósul meg, vagy, az online történő események esetében a kezdeményezés Kolozsvár lakosságának szól.
 • A kezdeményezés bérmentes, szabad hozzáférést nyújt a közösség tagjai számára a megszervezett tevékenységeken (jegy, részvételi díj, vagy más díj). 
 • A kezdeményezés tiszteletben tartja a Com’ON Kolozsvár ’21 elveit és értékeit.
 • A projekt tiszteletben tartja az említett pénzügyi kritériumokat.

Amennyiben egy kezdeményező csoport nem biztos abban, hogy az általa javasolt program tiszteletben tartja a fenti kritériumokat, ajánlott a kapcsolatteremtés egy facilitátorral (közösségi koordinátorral) még a pályázatok leadásának határideje előtt.

Publikus döntés (szavazás)

A megvalósíthatónak és szabályosnak minősített kezdeményezések közösségi szavazás útján történő rangsoroláson esnek keresztül, ezen a közösség azon tagjai vehetnek részt, akik saját felelősségükre nyilatkozzák, hogy Kolozsvárról származnak, illetve itt laknak, dolgoznak vagy tanulnak. A szavazási folyamat interneten zajlik, és a WWW.COMOCLUJ.RO oldalon keresztül érhető el.

A szavazás kizárólagosan online történik a szakaszok és naptár fejezetben említett periódusban. A szavazás előtt további információkat közlünk majd a teljes szavazási folyamat mechanizmusáról. Különleges esetekben a szavazás előirányzott időszaka módosulhat.

 1. EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE

Maximálisan megítélhető összeg

Egy csoport kezdeményezésének összköltségvetése 9.000 lej lehet. A Com’ON Kolozsvár részvételi folyamat által nyújtott támogatás maximális értéke 3.500 lej lehet. Nem létezik minimális korlát egy kezdeményezés költségvetésére vonatkozóan. Maximálisan 3 kezdeményezés részesülhet támogatásban azon csoportoknál, amelyeknél azonos a név és a résztvevők összetétele, csökkenő sorrendben haladva a szavazotkat nézve.

FIGYELEM: Amennyiben egy projekt költségvetése nagyobb, mint 3.500 lej, a csoport felelőssége az ezen érték fölötti anyagi alapok biztosítása.

Igényelhető költségtípusok

A kezdeményező csoport által vázolt költségeknek meg kell egyezniük a pályázati űrlapban javasolt tevékenységekkel. Amennyiben szükséges, a közösségi koordinátorok segítséget nyújtanak a kezdeményező csoportoknak a költségvetésük megtervezésében még a pályázatok online leadási határideje előtt.

Nem választható költségtípusok:

 • alkohol, dohánytermék
 • területvásárlás
 • autóvásárlás
 • telefonszolgáltató előfizetés
 • más felszerelések vagy leltári eszközök vásárlása
 • fizetések vagy bármilyen más jövedelem a kezdeményező csoport tagjai számára
 1. A RÉSZVÉTELI FOLYAMAT LEBONYOLÍTÁSI NAPTÁRA?

Az irányadó lebonyolítási naptár a következő:

 

IDŐSZAK (2021-es év)

TEVÉKENYSÉG

Augusztus 4.

Pályázati felhívás közzététele

Augusztus 4. – Szeptember 10

Kezdeményezések benyújtása

Szeptember 10-13.

A kezdeményezések technikai ellenőrzése

Szeptember 21. – Október 5.

Szavazási folyamat és az eredmények közzététele

Október 6-7.

A pénzügyi támogatások odaítélése, a nyertes kezdeményezések bejelentése és a díjazási szerződések előkészítése

Október 8. – November 21.

A támogatásban részesülő kezdeményezések megvalósítása

November 21. – December 3.

Végső beszámoló befejezése a kezdeményezésekről a teljes megvalósítási folyamatot tekintetében

 

 

A kezdeményezések benyújtását követő lépések naptára változhat. Minden ilyen változást a honlapon és más kommunikációs csatornákon is közzéteszünk. 

 1. A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A támogatott kezdeményezések 2021. október 8. – november 15. időszakban kerülnek megvalósításra. A PONT Csoport az az entitás, amely jogi hátteret biztosít a kezdeményezések megvalósításához. A kezdeményezések megvalósítása a következő folyamat szerint zajlik: 

 • A pénzbeli támogatás jogi formája a díj.
 • A díj folyósítására a végrehajtó és a kezdeményező közötti szerződés aláírása után kerül sor, amely szerződés keretén belül a felek megállapodnak a - szerződéshez csatolt költségvetési táblázatban szereplő - költségtételek végleges listájában, tevékenységekre lebontva.
 • A kezdeményezések támogatása a PONT Csoport saját forrásaiból, a Kolozsvár Polgármesteri hivatalának-, illetve Városi Tanácsának forrásaiból és a BCR (Román Kereskedelmi Bank) forrásaiból történik.
 • A díjakat a PONT Csoport folyósítja a kezdeményező csapat képviselőjének hiteles bankszámlájára, átutalással.
 • A díjak átvételi okiratainak aláírása előtt, a kezdeményező csoport kötelezi magát, hogy a kezdeményezés megvalósításához szükséges összes jóváhagyást és jogi beleegyezést megszerezze. A PONT Csoport együttműködik Kolozsvár Polgármesteri Hivatalával az informális csoportok ezirányú segítésében.
 • A Com’ON Kolozsvár ’21 keretén belül javasolt kezdeményezés megvalósítása a hivatalos képviselő révén az informális csoport felelőssége, ennek hivatalos képviselője révén. A megvalósítás során minden csoportnak be kell tartania a vizuális kommunikációra vonatkozó szabályokat, legyen szó online kommunikációról, bármilyen nyomtatott anyagról vagy az esemény helyszínéről (pl. partnerek, támogatók logóinak feltüntetése). A PONT Csoport segítséget nyújt erre vonatkozóan egy speciális kommunikációs útmutató által.
 • A nyertes csapatok feltűntetik a Com’ON Kolozsvár ’21 logóját, illetve a Kolozsvár Municípium címert a plakátokon, kiadványokon, Facebook cover típusú fotókon, szórólapokon, vagy bármilyen más reklámszerű anyagon, amelyet használnak. A weboldalon található szövegeken, plakátokon, sajtókommunikáción, brosúrákon, bannereken, vagy bármilyen más nyomtatott írásban levő szövegben felmutatják a következő mondatot: A Com’ON Kolozsvár kezdeményezés a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa, a Visit Cluj és a BCR támogatásá révén valósult meg. A logók elérhetőek lesznek a díjazott csapatok számára.
 • Jelentés minta alapján az informális csoportnak tartalmi jellegű beszámolót szükséges leadnia a megvalósított kezdeményezésről, mely beszámolóhoz adott esetben képeket, újságcikkeket, online cikkeket stb. is csatol.
 • A PONT Csoport kiegészítéseket kérhet a jelentéshez.
 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Egy kezdeményező csoport és egy kezdeményezés regisztrálása a kiválasztási folyamatba maga után vonja ezen szabályzat feltételeinek fenntartások nélküli elfogadását, illetve a személyes adatok felvételét a Szervező saját adatbázisába, betartva az aktuális jogi követelményeket.

 1. KAPCSOLAT

További részletek a Com’ON Kolozsvár részvételi folyamatról a www.comoncluj.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comoncluj.ro e-mail címen.

 1. A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

A személyi adatokat a PONT Csoport gyűjti és dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása szolgál a személy személyazonosságának megállapítása, a jogi keret megállapítása és az adott személy részvételének elbírálása, ellenőrzés céljából történik, valamint a kommunikáció egyszerű és hatékony módjának megteremtése érdekében. A PONT Csoport vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat, kivéve, ha a jogszabályok kötelezik a személyes adatok rendelkezésre bocsátását. Az érintetteknek jogukban áll a PONT Csoport birtokában lévő adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokba való beavatkozáshoz (helyesbítés, törlés), ellenkezés (a hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása), a joguk van, hogy automatikus döntéseket nem tegyenek nevükben, és joguk az adatok hordozhatóságához és a bírósághoz forduláshoz. Az érintettek számára elismert jogok gyakorlása érdekében írásbeli kérvényt kell benyújtani, keltezéssel és aláírással, az office@pontgroup.org e-mail címen vagy a Horea út, 5/7 szám, Kolozsvár, Románia címen. A PONT Csoport vállalja, hogy a kért információkat a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül közli.

A PONT Csoport a személyes adatok védelmére vonatkozó általános politikája részletesebben megtalálható a következő linken: https://comoncluj.ro/data-protection.

 

 1. OFFLINE NYOMTATVÁNY PÉLDÁNY

 

            A példanyomtatvány útmutatóként, sablonként szolgál az online nyomtatvány szempontjából, ami által ajánlásra kerül egy kezdeményezés a a Com’ON Kolozsvár ’21 részeként.

            FONTOS: ez a nyomtatvány modellként szolgál. Egy kezdeményezés csak akkor valid, ha online formátumban, a www.comoncluj.ro weboldalon feltöltédre kerül. Abban az esetben, ha valamelyik informális csoportnál probléma adódik az online platformok elérésénél (csökkentett hozzáférési lehetőség), a Com’ON Kolozsvár facilitátorai segítséget nyújtanak a kezdeményezések terveinek feltöltésében az online térbe.

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • PONT Csoport
 • Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa
 • Visit Cluj
 • Román Kereskedelmi Bank
 • Centrul Cultural Clujean
 • Kolozsvári Fiatalok Föderációja
 • Citizen Y Resource Centre
 • Kolozs Megyei Diáktanács
 • Kolozs Megyei Magyar Diáktanács
 • ClujHub
 • The Cultural House of the Municipality of Cluj-Napoca
Korábbi kiadások
Írj nekünk Messengeren